Instrukcje obsługi

Zgłoszenie reklamacyjne

Gwarancja D2D

Door-to-door

W gwarancji door-to-door zobowiązujemy się do naprawy usterki lub wydania nowego towaru – gdyby zakupiony sprzęt okazał się wadliwy!